Malgorzata Pamula

 
Surname                                       Pamula

First name                                    Malgorzata

Address for correspondence             E-mail

Nationality                                    Polish
Affiliation with educational networks
 

GERFLINT - vice-president

PROF-EUROPE (FIPF CECO): president of the regional section (Cracovie)

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (Association des professeurs de langues vivantes (APLV) in Poland): member

Work information
 

Occupation or position currently held

Senior Lecturer

Name of employer

Pedagogical University of Krakow

Country of employment

Poland
Education and training  
Relevant qualifications or training
1991: master FLE
2000: PhD in applied linguistics (didactics of French as Foreign Language); teacher trainer in initial and continuous education in this field
Languages of communiaction
 

Mother tongue

Polish

Other languages of communication

French, English, Russian 
Contribution to the project
 
- Trainer in initial and continuous education for French as Foreign Language; the Framework is one of the main documents in this training;
- Member of the Polish expert group introducing ELP in Poland; coordinator of the Polish ELP project for children.
 

Publications

Pamuła M., 2005. „Boîte à Lettres”  – czyli przygotowanie nauczycieli do nauczania czytania w języku obcym w myśl koncepcji zindywidualizowanego nauczania przy wykorzystaniu technik multimedialnych, Neofilolog nr 27.
Pamuła M., 2005. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci. Poliglota nr 2.
Pamuła  M.i in. 2005. Czekając na Portfolio językowe dla dzieci…….Rozwijanie wrażliwości i umiejętności interkulturowych, Języki obce w szkole nr 1
Pamuła M., Sikora Banasik D., 2005. Portfolio européen des langues pour les enfants de 6 à 10 ans – vers l’autonomie de l’apprenant. Synergies Pologne nr 1.
Pamuła M., Rzyska J., Zazula M., 2005. Moje pierwsze europejskie portfolio językowe – Europejskie Portfolio językowe dla przedszkolaków. Języki obce w szkole nr 5.
Pamuła M., 2005. Europejskie Portfolio Językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny  oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka, Języki obce w szkole nr 6 ISSN 0446-7965
Pamuła M., 2006. Rodzic partnerem w edukacji językowej najmłodszych czyli rola rodzica w budowaniu EPJ dla dzieci (od 3 do 6 i 6 do 10 lat). Języki obce w szkole  nr 1.
Gajewska E., M. Pamuła, 2006. Ouvrir les portes aux débutants. Témoignage d’une expérience. In : Tomaszkiewicz T. (red.) Vers une nouvelle dimension des études romanes. Oficyna Wyd. LEKSEM.
Pamuła M., 2006. L’expérimentation controlée du PEL pour les enfants de 6-10 ans dans le contexte scolaire polonais. Spirale no 38
Pamuła M., 2006. Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do10 lat. W: Krieger-Knieja J., U.Paprocka-Piotrowska, Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych. Lublin: Wyd. KUL 
Pamuła M., 2007. Inteligencje Wielorakie a Europejskie Portfolio Językowe , in: Pawlak  M. Fisiak J.(red) Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź: Wyd. WSHE.
Pamuła M., D. Sikora Banasik, 2008. Inteligencje wielorakie w praktyce czyli jak skutecznie uczyć dzieci języka angielskiego, Warszawa:CODN.

Search

Bookmark and Share