Malgorzata Pamula

Nom de famille                      Pamula

Prénom                                Małgorzata

Adresse de correspondance    courriel

Nationalité                             Polonaise
Affiliation à des réseaux éducationnels

GERFLINT - vice-présidente

PROF-EUROPE (FIPF CECO) – présidente de la section régionale (Cracovie),

Polskie Towarzystwo Neofilologiczne (Association des professeurs de langues vivantes (APLV) en Pologne) - membre

Informations professionnelles
 

Fonction ou poste actuel

Maître de conférences

Nom de l'employeur

Université Pédagogique de Cracovie

Pays d'exercice de la fonction

Pologne
Formation
Qualifications ou formation pertinentes
 

1991 - master en FLE

2000 - thèse de doctorat en linguistique appliquée; formatrice en formation initiale et continue en didactique du FLE

Langues de communication
 
Langue maternelle
Polonais
Autres langues de communication
Français, anglais, russe
Contribution au projet
  • Formatrice en formation initiale et continue en didactique du FLE - le Cadre y est un document de base
  • Membre du groupe d'experts polonais qui introduit le PEL en Pologne - coordinatrice du projet du PEL polonais pour les enfants

Publications

Pamuła M., 2005. „Boîte à Lettres”  – czyli przygotowanie nauczycieli do nauczania czytania w języku obcym w myśl koncepcji zindywidualizowanego nauczania przy wykorzystaniu technik multimedialnych, Neofilolog nr 27.
Pamuła M., 2005. Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w nauczaniu języka obcego dzieci. Poliglota nr 2.
Pamuła  M.i in. 2005. Czekając na Portfolio językowe dla dzieci…….Rozwijanie wrażliwości i umiejętności interkulturowych, Języki obce w szkole nr 1
Pamuła M., Sikora Banasik D., 2005. Portfolio européen des langues pour les enfants de 6 à 10 ans – vers l’autonomie de l’apprenant. Synergies Pologne nr 1.
Pamuła M., Rzyska J., Zazula M., 2005. Moje pierwsze europejskie portfolio językowe – Europejskie Portfolio językowe dla przedszkolaków. Języki obce w szkole nr 5.
Pamuła M., 2005. Europejskie Portfolio Językowe dla przedszkolaków jako instrument kontroli i oceny  oraz stymulacji rozwoju językowego dziecka, Języki obce w szkole nr 6 ISSN 0446-7965
Pamuła M., 2006. Rodzic partnerem w edukacji językowej najmłodszych czyli rola rodzica w budowaniu EPJ dla dzieci (od 3 do 6 i 6 do 10 lat). Języki obce w szkole  nr 1.
Gajewska E., M. Pamuła, 2006. Ouvrir les portes aux débutants. Témoignage d’une expérience. In : Tomaszkiewicz T. (red.) Vers une nouvelle dimension des études romanes. Oficyna Wyd. LEKSEM.
Pamuła M., 2006. L’expérimentation controlée du PEL pour les enfants de 6-10 ans dans le contexte scolaire polonais. Spirale no 38
Pamuła M., 2006. Europejskie portfolio językowe dla dzieci od 6 do10 lat. W: Krieger-Knieja J., U.Paprocka-Piotrowska, Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym – nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych. Lublin: Wyd. KUL 
Pamuła M., 2007. Inteligencje Wielorakie a Europejskie Portfolio Językowe , in: Pawlak  M. Fisiak J.(red) Dokumenty Rady Europy a nauczanie języków w polskim systemie edukacji. Łódź: Wyd. WSHE.
Pamuła M., D. Sikora Banasik, 2008. Inteligencje wielorakie w praktyce czyli jak skutecznie uczyć dzieci języka angielskiego, Warszawa:CODN.

  Search

Bookmark and Share

Bookmark and Share